Over ons

Het begin van Poldervlees – Roelofsen Vleesvee

Sinds mijn vroege jeugd ben ik altijd werkzaam geweest op de boerderij, gelegen in de Menningweerpolder. De boerderij was eigendom van Cees van Ginkel. In eerste instantie was dit een melkveehouderij. Begin jaren negentig is Cees gestopt met het melken. Daarna is het een vleesveehouderij geworden.

Land en veestapel

Op dit moment pachten we circa 95 ha. land van Landschap Noord-Holland gelegen is het westelijke deel van de Eilandspolder.

De veestapel bestaat momenteel uit 95 stuks koeien bestaande uit ongeveer 45 stuks zoogkoeien en 40 stuks jongvee (pinken/vaarzen/stieren).

De stal

Op het bedrijf staan twee schuren. Eén dichte schuur met een lengte van 45 meter en een breedte van 14 meter. In deze stal staan alle koeien vast aan een ketting of in een beugel. Dit betreft een Zuidhollandse grupstal. De stal is gebouwd begin jaren 80. Deze hebben wij de afgelopen winter omgebouwd tot potstal met 5 verblijven waarin de dieren los lopen.

De tweede schuur is een open kapschuur waar opslag van hooi en stro plaats vindt. En momenteel wordt gebruikt als potstal voor de pinken. Deze schuur is 16 meter breed en 8 meter diep.

De Menningweer

Het Westelijke deel van de Eilandspolder is grotendeels eigendom van Landschap Noord-Holland. Momenteel pachten we ongeveer 95 ha van LNH.  Het type bedrijf (vleesvee) past naar mijn idee goed in de doelstellingen van Landschap Noord-Holland.