Over ons

Het begin van Poldervlees – Roelofsen Vleesvee

De boerderij was eigendom van Cees van Ginkel. In eerste instantie was dit een melkveehouderij. Begin jaren negentig is Cees gestopt met het melken. Daarna is het een vleesveehouderij geworden. Mijn broer Marcel heeft dit tot april 2018 voortgezet.

Wij , Arjan en Sandra, hebben dit bedrijf daarna overgenomen en zien toekomst in dit mooie bedrijf in de prachtige polder De Menningweer. Wij gaan ons voor 100% inzetten om het bedrijf verder uit te bouwen. Natuurlijk met een nieuw plan, gebaseerd op een beproefd recept namelijk verkoop van vlees aan huis. Samen met onze 4 kinderen; Manon (21), Menno (19), Maik (14) en Melvin (12) gaan we er wat moois van maken. Onze oudste zoon Menno is heer en meester over veestapel en doet dat met veel toewijding, inzicht en passie.

Onze doelstelling is om, samen met Landschap Noord Holland, een prachtig natuurgebied te beheren, waar wij vele betrokken natuurliefhebbers van willen laten meegenieten. Zorgen voor een florerende weidevogelstand en een gezonde veestapel, het bouwen van een nieuwe potstal met oog voor de natuur en de dieren, directe vleesverkoop aan huis en misschien extra mogelijkheden voor neventakken.

Dit alles zal zijn tijd nodig hebben, in de tussentijd gaan we gewoon door met de alledaagse taken op de boerderij;

Land en veestapel

Op dit moment pachten we circa 95 ha. land van Landschap Noord-Holland gelegen is het westelijke deel van de Eilandspolder.

De veestapel bestaat momenteel uit bijna 80 stuks koeien van het ras Blonde D’aquitaine, ongeveer 40 stuks zoogkoeien en 40 stuks jongvee (pinken/vaarzen/stieren).

De stal

Op het bedrijf staan twee schuren. Eén dichte schuur met een lengte van 45 meter en een breedte van 14 meter. In deze stal stonden alle koeien vast aan een ketting of in een beugel. Dit betreft een Zuidhollandse grupstal. De stal is gebouwd begin jaren 80. Deze hebben wij in de herfst van 2017 omgebouwd tot potstal met 5 verblijven waarin de dieren los lopen.

De tweede schuur is een open kapschuur waar opslag van hooi en stro plaats vindt. En wordt momenteel gebruikt als potstal voor de pinken. Deze schuur is 16 meter breed en 8 meter diep.

De Menningweer

Het Westelijke deel van de Eilandspolder is grotendeels eigendom van Landschap Noord-Holland. Het type bedrijf (vleesvee) past naar ons idee goed in de doelstellingen van Landschap Noord-Holland.