Over ons

Het begin van Poldervlees – Roelofsen Vleesvee

Sinds mijn vroege jeugd ben ik altijd werkzaam geweest op de boerderij, gelegen in de Menningweerpolder. De boerderij was eigendom van Cees van Ginkel. In eerste instantie was dit een melkveehouderij. Begin jaren negentig is Cees gestopt met het melken. Daarna is het een vleesveehouderij geworden.

Medio 2005 kreeg ik de mogelijk om 20 hectare land te pachten van Landschap Noord-Holland. Alhoewel ik toen nog geen ‘eigen’ boerderij had besloot ik om hier gebruik van te maken. Nadat we 25 schapen hadden gekocht in Friesland was het ‘bedrijf’ begonnen. Op dat moment woonden we nog in ons nieuwbouwhuis in Zuid-Scharwoude.

Half december 2006 hebben mijn broer Nico en ik de boerderij met stallen en vee gekocht van Cees van Ginkel. Het perceel is in twee delen opgesplitst. Nico heeft 2000m2 grond en wij hebben 5000m2. En vanaf dat moment hadden we dus ook naast de schapen, een stuk of 50 koeien.

In februari 2007 zijn Claudia en ik hier gaan wonen, samen met onze drie kinderen. De jongste was op dat moment 8 maanden. De oude stolpboerderij was onbewoonbaar. We hebben vanaf dat moment onze intrek genomen in een schoolgebouw dat we hadden aangekocht en laten plaatsen op de boerderij. 

Een nieuwe stolpboerderij

De stolpboerderij was rijp voor de sloop en is dan ook in december 2007 tegen de vlakte gegaan. Begin 2009 is begonnen met de bouw van een nieuwe stolpboerderij. De nieuwe stolpboerderij is gesplitst in twee wooneenheden.


De agrarische bestemming blijft behouden. Het agrarische bouwblok is destijds bepaald op 10.000m2. Een deel van dit agrarisch bouwblok (ca. 6000m2) ligt op een perceel grond naast het bedrijf. Dit perceel is eigendom van Landschap Noord-Holland.

Land en veestapel

Op dit moment pachten we in totaal 43 ha. land waarvan 43 ha. van Landschap Noord-Holland gelegen is het westelijke deel van de Eilandspolder en 10 ha.

De veestapel bestaat momenteel uit 80 stuks koeien bestaande uit ongeveer 40 stuks zoogkoeien en 40 stuks jongvee (pinken/vaarzen/stieren).

De stal

Op het bedrijf staan twee schuren. Eén dichte schuur met een lengte van 45 meter en een breedte van 14 meter. In deze stal staan alle koeien vast aan een ketting of in een beugel. Dit betreft een Zuidhollandse grupstal. De stal is gebouwd begin jaren 80. De inventaris van de stal (hekwerk, beugels en de mestketting) is aan vervanging toe. Op deze wijze kan er nog maximaal 5 jaar gebruik van deze stal gemaakt worden. Daarna zal er ingrijpend verbouwd moeten worden. In het kader van het dierenwelzijn verwacht is dat tussen nu en 10 jaar de koeien niet meer vast mogen staan gedurende het hele winterseizoen.

De tweede schuur is een open kapschuur waar opslag van hooi en stro plaats vindt. En momenteel wordt gebruikt als potstal voor de pinken. Deze schuur is 16 meter breed en 8 meter diep.

De toekomst
Met name de huisvesting van de koeien wordt op korte termijn een probleem. De maximale capaciteit is op dit moment 82 stuks en dat is naar mijn idee te kort om een bepaald inkomen uit dit bedrijf te kunnen halen.

De Menningweer
Het Westelijke deel van de Eilandspolder is grotendeels eigendom van Landschap Noord-Holland. Momenteel pachten we ongeveer 43 ha van LNH. Deze hoeveelheid zal in de toekomst moeten groeien naar meer dan 80 ha. Het type bedrijf (vleesvee) past naar mijn idee goed in de doelstellingen van Landschap Noord-Holland. Van deze wetenschap moeten we gebruik maken.
In de toekomst verwacht ik dat er percelen vrij komen in de Menningweer of in de Westelijke deel van de Eilandspolder.