Auteursarchief: Sandra Roelofsen

Weidevogelgebied

Veel van u vragen ons regelmatig wanneer de koeien bij ons naar buiten mogen. Het antwoord daarop valt ons altijd zwaar.

Ons bedrijf is namelijk gevestigd in een weidevogelgebied. Dat betekent dat het gebied van 15 maart tot 15 juni op slot gaat en alleen toegankelijk is voor de weidevogels. Geen verstoring zodat de grutto, tureluur, scholekster en kieviet hun eieren in alle rust kunnen uitbroeden en hun jongen groot kunnen brengen.

Voor ons als boer prachtig om te zien, maar aan de andere kant ook een grote beperking. Op het pachtland dat wij voor Landschap Noordholland beheren mogen we dus tot 15 juni geen koeien weiden. Soms kunnen bepaalde stukken, in overleg met de boswachter, wel beweid worden en daar mogen dan 6 poten per hectare op lopen. Dat is te weinig om al onze 95 dieren naar buiten te kunnen laten. Wij hebben afgelopen jaar gelukkig nog ruim 5 hectare land kunnen kopen waardoor wij daar nu een flink koppel buiten kunnen laten lopen. Momenteel hebben wij helaas nog maar 25 dieren in het land lopen.

We zijn in gesprek met Landschap en snappen hun argumenten, maar we hopen toch dat er in de toekomst wat meer mogelijk kan zijn.

Landwerk

Vanaf vandaag, 15 juni, starten wij de motoren en gaan we eindelijk het veld in. Dan mogen we weer! We hopen op een mooi product dat deze winter weer een heerlijk en voedzaam kostje voor de dieren zal zijn. Eerst is natuurlijk gekeken of er op de perceel geen nesten meer aanwezig zijn. Om vogels en andere dieren zoveel mogelijk de kans te geven een goed heenkomen te zoeken maaien we niet alle percelen tegelijk. Ook laten we rond de greppels wat meer gras staat zodat ze daar kunnen schuilen.

Vorderingen nieuwbouw winkel

De nieuwe winkel vordert gestaag. Half juni wordt de vloerverwarming en de cementdekvloer aangebracht. Daarna komt de stukadoor de wanden afwerken. We moeten nog heel veel doen en door al het werk dat er in zo meteen op het land moet worden gedaan zal de afronding nog even op zich laten wachten. We hopen dat we in oktober, en misschien zelfs september, u vanuit de nieuwe winkel kunnen helpen.

Nieuwe dekstier

Afgelopen zaterdag hebben we onze nieuwe dekstier opgehaald in Duitsland. Ragazzo is de eerste hoornloze natuurlijk dekkende stier in Nederland. De helft van zijn nakomelingen zal hoornloos geboren worden.

Het fokken op hoornloosheid is relatief gemakkelijk, doordat het wordt bepaald door één gen dat dominant vererft. Dieren die zonder hoorns worden geboren, kunnen heterozygoot (Pp) of homozygoot (PP) hoornloos zijn. Dat wil zeggen dat ze het gen alleen van hun vader of moeder of van beide ouders hebben meegekregen. Wij nemen deze stap omdat onthoornen mogelijk in 2023 verboden wordt en het zo op een natuurlijke manier mogelijk is dieren zonder hoorns te verkrijgen. Wij vinden dat bij koeien hoorns horen maar we zien in de stal dat zij regelmatig zichzelf of andere bezeren. Onthoornen hebben we over nagedacht maar als we op een natuurlijke manier de hoorns kunnen uitfokken kiezen we daar liever voor.

Hij komt van dezelfde fokker als DC Online die begin dit jaar op ons bedrijf is gekomen; De familie Kellerwessel uit Keulen. Een enorm gedreven fokker die Menno de kneepjes van het vak wil meegeven. En dat is koren op de molen van Menno. Als een spons absorbeert hij alle informatie en maakt daar zijn eigen plan mee. Mooi om te zien. Wij willen hem heel graag in alles volgen en soms varen we blind op zijn visie en hebben we er vertrouwen in dat het wel goed gaat komen.